Mangan sickativ

Mangansickativ kan användas för att påskynda torkningen av vår linoljefärg vid t.ex kallt och fuktigt väder, eller inomhus för kalla golv.

Detta försämrar inte färgens kvalitet. En ampull räcker till ca. 3 L färg.